Zwerfafval

Diverse verslagen van opruimsessies van zwerfafval. Pagina is in opbouw!

Nurdles / beads / pellets spoelen massaal aan bij Neeltje Jans

Pellets spoelen aan bij Neeltje Jans

Nurdles, beads, pellets, allemaal verschillende namen voor hetzelfde product: plastic korrels van hooguit enkele millimeters diameter die veelvuldig aanspoelen uit zee. Het is een grondstof voor de industrie die er plastic producten van maakt. Probleem is echter dat de miljarden korrels die vrijkomen als er één enkele container van een schip valt over honderden tot duizenden kilometers kust worden verspreid.

Grote schoonmaakactie Neeltje Jans van 13 januari 2018

Een concreet en tevens extreem geval troffen we aan gedurende een opruimactie op het kunstmatige eiland Neeltje Jans in de Oosterschelde: op een strandje nabij het Topshuis, dat tevens een broeiterrein is van de zeldzame dwergstern. Na een Facebookoproep zijn er ruim  honderd vrijwilligers naar Neeltje Jans gekomen om het strand te ontdoen van plastic afval omdat het vooral voor de jonge dwergsterns een gevaar vormt. Op de honderden kilogrammen plastic pellets waren we echter niet voorbereid. Ondanks verwoede pogingen zoveel mogelijk van de pellets te verwijderen, moesten we aan het eind van de dag bij het invallen van de duisternis concluderen dat we weliswaar veel hadden verwijderd, maar lang niet alles. Natuurmonumenten overweegt om de korrels met een laag zand af te dekken zodat de jonkies straks niet sterven aan een maag vol nurdles. Overigens is er in die ene sessie zo’n drie ton aan allerhande afval opgehaald!

Ik heb een emmer van de korrels meegenomen naar huis en deze zoveel mogelijk ontdaan van zand en organisch materiaal. Zie onderstaande foto’s voor het proces.  De foto hierboven toont de korrels na het opschonen. Het gaat vooral om witte exemplaren, maar her en der zitten er ook zwarte tussen. Volgens Marien bioloog en specialist zwerfafval Jan Andries van Franeker, verbonden aan Wageningen Marine Research in Den Helder is dit gerecycled plastic dat rioolzuiveringsinstallaties in de vorm van korrels gebruiken bij het afbreken van menselijke uitwerpselen. Dat die korrels in het milieu zijn terechtgekomen kan een gevolg zijn van ondercapaciteit van de installatie door zware regenval of door een fout in het systeem.

Melding maken als je pellets aantreft

The Great Nurdle Hunt brengt internationaal het pelletprobleem in kaart. Een melding van onze bevindingen is gedaan op hun website. Je kan er gedetailleerd aangeven wat je hebt aangetroffen en in welke hoeveelheden. Foto uploaden is ook mogelijk.

De schoonmaakactie op Neeltje Jans heeft zeer veel media-aandacht gegenereerd, enkele voorbeelden:

Video:

Artikelen:

Mijn foto’s gebruiken? Mail me voor de volle resolutie! Geen copyright!

Doppen rapen tussen Noordwijk en Katwijk

Datum: 4 januari 2018
Locatie: strand tussen Noordwijk en Katwijk
Activiteit: doppen oprapen over afstand van 4 kilometer
Samengevat: 263 doppen aangetroffen, maar dat is een fractie van het totaal. Op 6 januari nog eens 214.

De storm had de losse bovenlaag van het strand weggeblazen, waardoor het aanwezige afval goed in beeld kwam. Over een afstand van vier kilometer heb ik kleine plastic objecten geraapt, alleen wat ik aantrof op mijn pad, dus ik heb slechts een fractie van het totaal geraapt. Door alle kleine plastic objecten op te rapen ontstaat een beeld van de distributie van de verschillende typen afval. De keus is gevallen op herkenbare objecten; de gefragmenteeerde plastics heb ik laten liggen. Op de foto’s wordt direct duidelijk welk type afval oververtegenwoordigd is. Momenteel wordt er gestreden voor een sterke uitbreiding van het statiegeldsysteem dat een belangrijk deel van het zwerfafval zou ondervangen. (meer…)

Het Grote Tengnagel Drijfvuil Project

 

De Tengnagel is een landtong in de Kagerplassen, ten noordoosten van Leiden. Het is een langwerpig schiereiland met een omtrek van anderhalve kilometer, waarbij de oevers bestaan uit gestorte blokken basalt. Op 30 juli 2017 ben ik begonnen met het verwijderen van aanspoelend drijfafval. Sindsdien herhaal ik de opruimsessie op onregelmatige tijdstippen om een beeld te krijgen van nieuwe aanwas en in hoeverre de hoeveelheid afval op de oevers afneemt met deze sessies. Op deze pagina vind je de resultaten van de raapsessies, inclusief foto’s. Voorlopige conclusie: het rapen van afval geeft weinig afname van de op een bepaald tijdstip aanwezige hoeveelheid rommel. Niettemin is het aannemelijk dat ik afval onderschep dat normaal gesproken richting zee zou getransporteerd zou worden. (meer…)